Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Нигер улсын хөгжилд ашигт малтмалуудын үүрэг роль