Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Төмөр металлаар төмрийн хүчилтөрөгч хуримтлуулсан