Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Goldfields дахь Уул уурхайн хэлтэс