Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Түүний угаах үйлдвэрийн талаар Тодд хэр их мөнгө төлсөн бэ