Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Samarco дээр хэрэглэсэн Ipcc-ийн ялгаатай аргууд ба харьцуулсан үр дүнгүүд

Samarco дээр хэрэглэсэн Ipcc-ийн ялгаатай аргууд ба харьцуулсан үр дүнгүүд-ийн талаар дэлгэрэнгүй