Дэмжлэг, Үнэ Онлайн худалдан авах

Цахилгаан станцын схем H нэгж